g. colţescu, pató a., a. atanasescu, l. vesalon
Szótár plurális társadalmaknak
 

 
 
 
    szótárak    » szótár plurális társadalmaknak
  kezdőbetük a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v x  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 
keresés

kulcsszó:

 

Bürokrácia
» Meghatározás
» Etimológia
» Tárgyalás

Meghatározás. A bürokrácia terminus a formális szervezet olyan típusát jelöli, amely adminisztratív problémák racionális, hatékony és személytelen megoldását szolgálja a modern állami intézményekben.
Szó szerint a bürokrácia a tisztviselők uralmát jelenti és ennélfogva a bürokraták azok az emberek, akik az előírásokat végrehajtják vagy ténylegesen kormányoznak. Pejoratív értelemben a bürokrácia olyan szervezeteket jelöl, melyek egymást átfedő törvények, aktatologatás ("red-tape") és időrabló procedúrák miatt nem hatékonyak. Ezt a jelentést gyakran használják a mindennapi nyelvben.
Az adminisztratív szervezet tisztán bürokratikus típusa a bürokrácia monokratikus változata, mely egyúttal az emberek fölötti hatalom gyakorlásának legracionálisabb eszköze. A racionális mozzanat a bürokráciának a "tudás révén való uralom" értelmében vett jelentésére utal.

Etimológia. Francia bureau, 'iroda', és ógörög kratos, 'uralom'.

Tárgyalás. A bürokrácia olyan rendszer, melyet munkamegosztás, világosan meghatározott rangsor, részletes szabályok és előírások és személytelen viszonyok jellemeznek. Weber ismerte fel, hogy ez az "ideális bürokrácia" a valóságban nem létezik, hanem sokkal inkább a való világ szelektív rekonstrukcióját jeleníti meg. Weber eszményi bürokratikus szerkezetének vonásai részletezve a következők:
1 - A munkafeladatok elkülönítése. Az egyes munkafeladatokat egyszerű, jártassági szintű, illetve megszokásszerű, jól meghatározott részfeladatokra bontják fel.
2 - Uralmi rangsor. A hivatalokat és pozíciókat ragsorba szervezik, minden egyes alacsonyabb szintet egy magasabb szint felügyel és ellenőriz.
3 - Formális kiválasztás. A szervezet valamennyi tagját technikai minősítések alapján választják ki, melyeket betanítás, képzés és formális vizsgák jelenítenek meg.
4 - Formális szabályok és előírások. Az egyöntetűség biztosítása és a munkavállalók tevékenységének szabályozása végett a vezetőknek erősen függeniük kell a formális szervezeti szabályoktól.
5 - Személytelenség. A szabályokat egyöntetűen alkalmazzák és ellenőrzik, tekintet nélkül a személyekre és a munkavállalók személyes preferenciáira.
6 - Pályaorientáció. A vezetők inkább hivatásos tisztviselők, mintsem az általuk vezetett egységek tulajdonosai. Rögzített fizetésért dolgoznak és karriert futnak be a szervezetben.

A bürokratikus szervezet bármely modern állam kulcsfontosságú tényezője, mivel ez az az elsődleges alapelv, amely a legitim kényszer gyakorlását és a tömegméretű adminisztráció szükségleteinek kielégítését szolgálja. A bürokrácia weberi modelljét illető kritika egyik legfontosabb ága marxista perspektívából indul ki. A bürokrácia marxi tárgyalása az államelmélet egyetlen aspektusára korlátozódik. A bürokráciát élősdinek, az uralkodó osztály érdekeit és az osztályuralmat szolgáló eszköznek tekinti. A weberi szemléletmód fő marxista kritikái a bürokratikus uralom osztályuralmon alapuló és időleges voltát hangsúlyozzák.
A bürokrácia ideáltípusának kortárs empirikus tanulmányozása és kutatása azt mutatja, hogy valódi bürokráciák, a különféle alcsoportok egymással vetélkedő érdekeinek és informális szabályok megléte okán, nem a weberi megfogalmazással összhangban működnek. A hatékonyság kritériuma által ösztökélt bürokratikus szervezetek arra hajlanak, hogy rugalmas szabályokat foganatosítsanak.
P. V.

Az oldal tetejére
 
kapcsolódó

» a szótárról
» a szerzők

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék