g. colţescu, pató a., a. atanasescu, l. vesalon
Szótár plurális társadalmaknak
 

 
 
 
    szótárak    » szótár plurális társadalmaknak
  kezdőbetük a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v x  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 
keresés

kulcsszó:

 

Etnikai identitás
» Meghatározás
» Etimológia
» Esettanulmány
» Lásd még

Meghatározás. Az etnikai identitást úgy lehet meghatározni, mint a látható vagy belső (nem-látható) jegyek meghatározott összességét, amilyenek a (I) kulturális jegyek, (II) nyelvi jegyek, (III) vallási értékek, (IV) a hagyomány értékei és (V) az adott etnikai csoporthoz való tartozás erős tudatossága. Mindezek a jegyek a társadalmi csoport sajátos jegyeinek kiválasztási folyamatában kapnak meghatározást, illetve ennek során aktiválódnak.

Etimológia. Lásd 'Etnicitás'

Esettanulmány. Az etnikai identitás minden bizonnyal az etnikumra jellemző jegyek felismerésének és hangsúlyozásának hosszú folyamata során alakul ki, miután egy egyedi közösség 'etnikainak' minősített jegyei mind a kulturális, nyelvi, történeti, mitológiai és vallási szimbólumok rendkívül komplex ötvözete.
A szerbek etnikai identitásának fontos mozzanata az, amilyen büszkén mondják, hogy az őseik délszlávok, akik a 7. században telepedtek le a Balkán középső részén. A szerb kultúrára nagy hatást gyakorolt a Bizánci Birodalom, különösen a 9. és a 10. században. Az írásbeliséget is Bizánctól vették át, éppen abban az időben, amikor az írásos dokumentumok nagy számban keletkeztek. A 9-14. századok folyamán a szerbek egy államban egyesültek. Ebben az időszakban nyerte el a szerb ortodox egyház a függetlenségét, s ekkor épültek a lenyűgöző templomaik és kolostoraik. A 14. századtól egészen a 19. századig a szerbek az Ottomán Birodalom fennhatósága alatt éltek. A szerb etnikai identitást ebben a korszakban a történeti események és mítoszok alapján kialakult önazonosság szimbólumai segítettek megőrizni (jellegzetes példák az 1389. évi rigómezei csatára épített mítoszok). A szerbek az identitásukat egyrészt az anyagi és a szellemi kultúra számos monumentuma, másfelől a törökökkel szembeni ellenállás révén erősítették.
A kommunista időszakban a szerbek identitásának gyengítésére tettek kísérletet az ún. jugoszláv (szószerinti értelemben: délszláv) szellemiség "felfedezésével". A szerbek nem ünnepelhették meg védőszentjeik ünnepeit, és sokukat elszakítottak az egyháztól és a hagyományoktól. Mindez tudatosan irányított kísérlet volt egy új identitás bevezetésére - ez volt a jugoszláv identitás, a megbukott eszmény.
N. S., J. G., A. K.

Lásd még: etnicitás, identitás, nemzet, multikulturalitás

Az oldal tetejére
 
kapcsolódó

» a szótárról
» a szerzők

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék