g. colţescu, pató a., a. atanasescu, l. vesalon
Szótár plurális társadalmaknak
 

 
 
 
    szótárak    » szótár plurális társadalmaknak
  kezdőbetük a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v x  
 
 

| észrevételeim vannak

| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 
keresés

kulcsszó:

 

Társadalmi reprezentáció
» Meghatározás
» Etimológia
» Tárgyalás
» Lásd még

Meghatározás. A társadalmi reprezentáció olyan tartalmak kifejezése és megnevezése, melyek révén az egyéni tudat a rajta túlterjedő, társadalom és intézmények által megjelenített valósághoz viszonyul. E folyamat során az egyén megteremti társadalmi kapcsolatait a társadalom egészével. A folyamat fordított irányban is végbemegy, hiszen a társadalom kinyilvánítja azokat a viselkedési mintákat, kommunikációs formákat, amelyek a társadalmi reprezentáció révén kifejezésre jutnak. A fogalmat ("représentation collective") Émile Durkheim alkotta meg.

Etimológia. A reprezentació szó a latin praesens tőre visszavezethető representô igéből származik, melynek jelentése 'bemutat', 'megmutat', 'megtestesít', 'feltár', 'kimutat', 'kifejez'.

Tárgyalás. Moscovici tovább finomította a társadalmi reprezentáció elméletét, azáltal, hogy különbséget tett hagyományos és modern társadalmak között. Az ókori társadalmakban az emberek képek, képzetek (image) segítségével alkották meg identitásukat és valamely csoport tagja a társadalom közösen birtokolt mítoszai és hiedelmei közvetítésével viszonyult a társadalomhoz. A modern ember számára a közvélemény, társadalmi értékek, beállítódások, érzések töltik be ezt a szerepet. Ezek szintén segítségünkre vannak abban, hogy megmagyarázzuk, megértsük környezetünket az ítéletalkotásban és a szabályozásban - általában a legitimációs funkciók gyakorlásában. A reprezentáció elsajátítása és rendes működése elválaszthatatlanul hozzátartozik a társadalmi kapcsolatokhoz, és ezek jellege folyamatosan változik (ellentétben a hagyományos társadalmakkal), így kettős szerepet töltve be, mégpedig stabilizáló szerepet, valamint azzal az illúzióval szolgálnak, hogy a cselekvők képesek lépést tartani a változásokkal. Az így felfogott szociális reprezentációnak a tartalmát olyan elméletek és ideológiák képezik, amelyek a társadalmi kommunikáció tárgyaiként jelennek meg vagy a tömegkommunikáció révén terjednek. A magatartásminták, kommunikációs formák, információk, képek és szimbólumok mind jellemzik és befolyásolják a társadalmi reprezentációt. Ezek egy adott közösség közkincsét alkotják, ilyenformán kollektív identitása részét képezik és megőrződnek a kollektív emlékezetben. A korai gyermekkor tapasztalatai az ifjúkorban is relevánsak mint identitásalkotó tényezők. Általában az identitás jellemzőit a szocializáció útján tanuljuk, vagyis a szocializáció alapvető a szociális reprezentáció normáinak közvetítése szempontjából.
B. Á.

Lásd még: társadalmi képzetek, legitimáció

Az oldal tetejére
 
kapcsolódó

» a szótárról
» a szerzők

 
     

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék